Legislaţie

 

Ordin    163/2007 prevede obligativitatea curăţării şi inspecţiei coşurilor de fum de două ori pe an.

Hotărârea nr.537/2007 din 06/06/2007

Art 1. Constituie contravenţii la normele de prevenire şi stingere a incendiilor următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:

… cu amenda de la 500 Lei la 1000 Lei.

neexecutarea verificării, reparării şi curăţării periodice, cel puţin o dată pe an, a coşurilor pentru evacuarea fumului, precum şi nerealizarea elementelor de izolare termică a acestora.